Top

Verspaner (BBL) in spé gezocht!

‘passie voor autosport’ – hands on – technische drive – pro-actief

Werken bij KMP Drivetrain Solutions

KMP is in 2007 opgericht door Pascal Kamperman. De technische achtergrond en enorme passie voor transmissies en fabricage hebben ertoe geleid dat KMP is geworden tot wat het nu is; een aandrijflijnspecialist voor high-end voertuigen. Op dit moment bestaat het team uit 9 zeer gepassioneerde mensen met elk verschillende soorten expertises.

KMP is een aandrijflijnspecialist met een focus op de autosport (race- en rallyauto’s). In een wereld die topprestaties en ultieme kwaliteit vereist, ontwikkelt en produceert KMP aandrijflijn gerelateerde componenten zoals tandwielen, differentiëlen en aandrijfassen. Daarnaast heeft KMP een eigen serviceafdeling waar specialistische aandrijflijnen vanuit de hele wereld worden onderhouden.

Wat ga je doen bij KMP?

Wanneer je bij KMP begint zul je starten met een interne opleiding. Hierbij ga je kennis op doen bij alle afdelingen binnen ons bedrijf. Hierdoor krijg je een goed beeld van wat je collega’s doen en van alle producten die wij produceren en ontwikkelen.

Hierna ga je samen met de collega’s op de verspaningsafdeling diverse taken uitvoeren. Denk hierbij aan het laten lopen van de machines of voorbereidend werk zoals het zagen van materiaal.

Bij KMP staat kwaliteit hoog in het vaandel. Hierdoor is maatvoering een erg belangrijk onderdeel. Een leerdoel waar als eerst aan wordt gewerkt is dan ook het controleren en meten van onze producten. Hoe gebruik je een micrometer, een ruwheidmeter en alle andere relevante meetinstrumenten.

Wanneer je dit goed onder de knie hebt gaan we je leren hoe we onze gereedschappen selecteren en onze CNC machines voorbereiden voor productie. Hierna gaan we een stap verder en leer je het zelfstandig programmeren, instellen en bedienen van de CNC machines.

Binnen KMP is enorm veel expertise op het gebied van aandrijflijnen. Vanaf het moment dat jij start met werken, doe je elke dag nieuwe kennis op.

Over welke vaardigheden beschik jij?

Wat voor ons een absolute vereiste is dat je het belangrijk vindt om jezelf te blijven ontwikkelen en hier ook op in te zetten. Daarnaast zijn nauwkeurigheid en geduld erg belangrijk. De rest zullen we samen gaan ondervinden.

Wat biedt KMP Drivetrain Solutions?

Wij bieden jou een werkplek waar je veel kunt leren op het gebied van verspaning. Naarmate je meer kunt en leert zullen wij je steeds meer uitdaginginen aanbieden. Maar als je extra tijd, vertrouwen en ondersteuning nodig hebt dan doen we het natuurlijk rustiger aan. Als jij serieus met je opleiding bezig bent, dan zullen wij jou alle kennis aanreiken die je nodig hebt.

Interesse

Mocht je interesse hebben in deze functie en zie jij jezelf bij KMP werken reageer dan zo spoedig mogelijk via onze site. Voor vragen kun je contact opnemen met Timon Alferink.

‘passion for motorsport’ – hands on – technical drive – pro-active

Working at KMP Drivetrain Solutions

KMP was founded in 2007 by Pascal Kamperman. His technical background and tremendous passion for transmissions and manufacturing led KMP to become what it is nowadays; an automotive drivetrain partner for high-end vehicles. Today the team consists of 9 highly passionate people, each with different kinds of expertise.

KMP is a drivetrain specialist with a main focus on motorsport (race and rally cars). In a world requiring top performance and ultimate quality, KMP develops and manufactures drivetrain-related components such as gears, differentials, and driveshafts. To complete the activities circle of a full drivetrain partner, KMP also has its own service department.

What will you be doing at KMP?

When you start working at KMP you will start with an internal training. You will gain knowledge in all departments within our company. This gives you a good idea of what your colleagues are doing, which products we have, and how we produce and develop them.

You will then perform various tasks together with your colleagues in the machining department. This includes running the machines and preparatory work such as sawing material.

Quality is a top priority at KMP. This makes sizing a very important part. A learning goal that is first worked on is checking and measuring our products and how to use a micrometer, a roughness tester, and all other relevant measuring instruments.

Once you have mastered preparatory work and measuring, we will teach you how to select our tools and prepare our CNC machines for production. After this, we go a step further and you learn to independently program, set, and operate the CNC machines.
KMP has extensive knowledge on drivetrains. From the moment you start working at KMP, you will acquire new knowledge every single day.

What skills do you have?

An absolute requirement for us is that you find it important to continue to develop yourself. Accuracy and patience are also very important. The rest we will experience together.

What does KMP Drivetrain Solutions offer?

We offer you a workplace where you can learn a lot in the field of machining. When you learn more and more, we will offer you more and more challenges. But if you need extra time, trust, and support, we will of course take it easy. If you are serious about your education, we will provide you with all the knowledge you need.

Interested?

If you are interested in this position and meet the requirements stated in this profile, we encourage you to apply as soon as possible via the website. For more information, please contact Timon Alferink.

Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved and you'll be given a link. You, or anyone with the link, can use it to retrieve your Cart at any time.
Back Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved with Product pictures and information, and Cart Totals. Then send it to yourself, or a friend, with a link to retrieve it at any time.
Your cart email sent successfully :)