Top

Account & Marketingcoordinator

‘passion for motorsport’ – hands on  – commercial drive – pro-active

Looking for a unique technical and commercial job in the world of motorsports? Do you possess the eagerness and pro-activeness to get things done? KMP Drivetrain Solutions is looking for a new colleague for this internal role who will boost the commercial striking power of the company.

You work in a dynamic and technical environment. Your colleagues have highly specialized knowledge and experience, gained by working at KMP Drivetrain Solutions for a long time. Your role within this setting is varied, technical, commercial and organisational. You have a broad role within the organisation, that touches different areas. One moment you’re in the workshop to check something, the other you meet with an engineer and the next you call a customer to give feedback.

With your colleague you “run” the sales department. You translate customer demands into offers, ask in-dept questions to gain the required information, signal sales opportunities, respond to inquiries and are able to turn offers into orders. Next to this you also respond to questions asked by phone or email related to pricing, technical (im)possibilities, status of orders, lead times etc. In order to draw attention to the products of KMP from potential customers you extensively use social media such as Instagram, LinkedIn and Facebook. You post new and respond to relevant messages. You also create new relevant content for the website, such as new product info and news items. Occasionally you will accompany one of your colleagues to client meetings. In the long term the possibility arises to do this more frequently and independently.

As a minor but important part of your role you analyse pre- and subsequent calculations, secure margins and check cost-effectiveness of orders. Using the ERP-system you collect relevant information supporting sales and management team.

Finally you monitor from the sideline how orders are carried out through the company. In case redirection is required, your job is to sign in the management team. With your knowledge you are aware of areas that require attention and you respond appropriately. You think of possible solutions and bring them forward. You are also responsible for timely and correct shipment of orders.

KMP has extensive knowledge on drivetrains. From the moment you start working at KMP, you will acquire new knowledge every single day.

Job requirements

You have a technical bachelor’s degree and experience in a similar commercial/organisational role. You possess up-to-date knowledge of social media and have good English and German languages skills. You are willing to travel abroad on a business trip occasionally.

Personal characteristics

You are an ambitious person with commercial sense who is energetic, eager to learn and enthusiastic. In your work you are accurate and structured and able to oversee several orders containing many details.

Your aim is to build lasting relationships and retaining customers by a personal approach, thinking along, giving the right advise and delivering on agreements. Working in a dynamic environment where every day is different, appeals to you.

You have a systematic approach, keep an overview and set the right priorities. It is a challenge for you to make sure information is correct, in which you don’t make assumptions but carefully check details. You get energy from working pragmatically, organising proactively, and achieving results. You dare to ask in-dept questions to get all required information and enjoy communicating with colleagues, suppliers, and customers.

Working at KMP Drivetrain Solutions

KMP was founded in 2007 by Pascal Kamperman. His technical background and tremendous passion for transmissions and manufacturing led KMP to become what it is nowadays; an automotive drivetrain partner for high-end vehicles. Today the team consists of 9 highly passionate people, each with different kinds of expertise.

KMP is a drivetrain specialist with a main focus on motorsport (race and rally cars). In a world requiring top performance and ultimate quality, KMP develops and manufactures drivetrain related components such as gears, differentials and driveshafts. To complete the activities circle of a full drivetrain partner, KMP also has its own service department.

Interested?

The entire recruitment and selection process is managed by Métier.

If you are interested in this position and meet the requirements stated in this profile, we encourage you to apply as soon as possible via the website . http://bit.ly/KMP-HIRING For more information, please contact Ingobert Veen.

‘passie voor autosport’ – hands on – commerciële drive – pro-actief

Op zoek naar een unieke technisch commerciële baan in de wereld van de autosport? Heb jij de ‘eagerness’ en pro-activiteit om zaken voor elkaar te krijgen? KMP Drivetrain Solutions zoekt een nieuwe collega die vanuit een interne rol een boost gaat geven aan de commerciële slagkracht van het bedrijf.

De omgeving waarin je werkt ‘ademt’ techniek en is dynamisch. De kennis en expertise is door jarenlange ervaring van collega’s die er al lang werken, zeer specialistisch. Binnen deze setting heb jij een afwisselende, technisch, commercieel, organisatorische baan. Vanuit jouw rol ben je op meerdere plekken te vinden. Het ene moment ben je in de werkplaats om wat na te vragen, het andere moment overleg je met de engineer, vervolgens bel je een klant om een terugkoppeling te geven.

Samen met een collega “run” je de verkoop. Je vertaalt klantvragen naar offertes, vraagt door om de benodigde informatie te krijgen, signaleert verkoopkansen, beantwoordt vragen en weet offertes om te zetten in orders. Daarnaast beantwoord je telefonisch en per mail vragen m.b.t. prijs, technische (on)mogelijkheden, voortgang, levertijd etc.
Om de producten van KMP onder de aandacht te brengen van potentiële klanten gebruik je ook veelvuldig de social media kanalen als Instagram, LinkedIn en Facebook. Je post berichten en reageert op relevante berichten. Ook vul je regelmatig de website aan met nieuwe producten, nieuwsberichten en andere actuele content. Je zult af en toe meegaan naar klanten en op termijn bestaat de mogelijkheid dat je dit vaker en meer zelfstandig gaat doen.

Als klein maar niet onbelangrijk onderdeel van de functie analyseer je voor- en nacalculaties, bewaak je de marges en ga je na of opdrachten voldoende rendabel zijn.
Jij krijgt relevante informatie uit het ERP-systeem ter ondersteuning van de verkoop en directie.

Tot slot houd je vanaf de zijlijn in de gaten hoe het verloop van de opdracht door de organisatie gaat. Hierbij heb je een signaalfunctie richting de directie wanneer bijsturen nodig is. Door jouw kennis weet je wat de aandachtspunten zijn en kun je hierop adequaat reageren. Je hebt dan zelf al ideeën over mogelijke oplossingen en draagt deze aan. Jij bent er verantwoordelijk voor dat zendingen tijdig en correct het pand verlaten.

Binnen KMP is enorm veel expertise op het gebied van aandrijflijnen. Vanaf het moment dat jij start met werken, doe je elke dag nieuwe kennis op.

Functie-eisen

Je hebt een afgeronde technische HBO opleiding en werkervaring in een vergelijkbare commercieel/organisatorische rol. Je hebt actuele kennis van social media en spreekt goed Engels en Duits. Ook ben je bereid af en toe een zakelijke reis buiten Nederland te maken.

Persoonskenmerken

Je bent een ambitieus persoon met gevoel voor commercie, hebt energie, bent leergierig en enthousiast. Je werkt nauwkeurig en gestructureerd en bent in staat om overzicht te houden over verschillende lopende orders die veel details bevatten.

Je bent gericht op het opbouwen van langdurige relaties en het binden van klanten door een persoonlijke benadering, meedenken, het geven van het juiste advies en het nakomen van afspraken. Werken in een dynamische omgeving waar geen dag hetzelfde is, spreekt jou aan.

Je bent in staat hierbij planmatig te werken, overzicht te houden en de juiste prioriteiten te stellen. Je vindt het een uitdaging om te zorgen dat gegevens volledig en juist zijn, waarbij je geen aannames doet maar zorgvuldig controleert of informatie juist is. Je krijgt energie van proactief organiseren, pragmatisch werken en resultaten neerzetten. Je durft door te vragen om alle informatie boven tafel te krijgen en schakelt graag met collega’s, leveranciers en klanten

Werken bij KMP Drivetrain Solutions

KMP is in 2007 opgericht door Pascal Kamperman. De technische achtergrond en enorme passie voor transmissies en fabricage hebben ertoe geleid dat KMP is geworden tot wat het nu is; een aandrijflijnspecialist voor high-end voertuigen. Op dit moment bestaat het team uit 9 zeer gepassioneerde mensen met elk verschillende soorten expertises.

KMP is een aandrijflijnspecialist met een focus op de autosport (race- en rallyauto’s). In een wereld die topprestaties en ultieme kwaliteit vereist, ontwikkelt en produceert KMP aandrijflijn gerelateerde componenten zoals tandwielen, differentiëlen en aandrijfassen. Daarnaast heeft KMP een eigen serviceafdeling waar specialistische aandrijflijnen vanuit de hele wereld worden onderhouden.

Interesse

Het volledige werving- en selectietraject wordt verzorgd door Métier. Mocht je interesse hebben in deze functie en zie jij jezelf bij KMP werken reageer dan zo spoedig mogelijk via onze site http://bit.ly/KMP-HIRING. Voor vragen kun je contact opnemen met Ingobert Veen.

Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved and you'll be given a link. You, or anyone with the link, can use it to retrieve your Cart at any time.
Back Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved with Product pictures and information, and Cart Totals. Then send it to yourself, or a friend, with a link to retrieve it at any time.
Your cart email sent successfully :)